¦ TILLBAKA ¦

 

 

Kalibrering av FS9.cfg 

 

Det här är en hjälp att ställa in och finjustera värdena i FS9.cfg filen

Det handlar INTE om någon överklockning eller sådana saker, utan endast om enkla ändringar av några värden för simulatorns arbetstakt.

Resultatet kommer att vara en simulator som flyter på som den aldrig gjort förut. Ryckningar är lika med noll eller väldigt sällan. Marktexturerna kommer att visas på ett skarpare och tydligare sätt.

Vart hittar man FS9.cfg filen då kanske du tänker. C://documents and settings/(ditt user account)/application data/microsoft/FS9

Hittar du inte dessa kataloger kan du gå upp och trycka på verktyg (tools) i listen högst upp i utforskaren. Sedan väljer du folder options/view fliken, under mappen Hidden files and folders ska alternativet "show hidden files and folders" vara ikryssat. Tryck verkställ...... KLART!!!

Nu ska du kunna hitta mapparna med FS9.cfg filen.

Det första du ska göra är att kopiera FS9.cfg filen och sedan klistra in den igen, då får du en fil som heter "copy of FS9.cfg" och den utgör då en backup ifall det skulle behövas. Du kan då arbeta i lugn och ro med orginalfilen utan att vara orolig.

Öppna filen med Notepad förslagsvis.

OM DU INTE ANVÄNDER ETT HYGGLIGT VIDEO KORT OCH CPU/MOTHERBOARD.... GLÖM DENNA TWEAK, DEN KOMMER INTE ATT GÖRA NÅGOT FÖR DIG

När du bootar första gången … VÄNTA med att dra några slutsatser om tweaken tills du flugit en stund.  Den kommer sannolikt behöva finjusteras lite mer efter just ditt system.

Lite tips!

Jag skulle INTE överskrida 10 som värde för TextureMaxLoad =X. Godkända värden är (3 default) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10… men det går att sätta ett högre värde.

Ett knep som vissa använder för att ställa in sitt optimala värde på TEXTURE_BANDWIDTH_MULT är att ändra det till 100 och sedan i steg om 50, öka värdet tills FS9 rycker. Då sänker man värdet med 50 igen. Det kommer att ladda dina texturer mycket mycket snabbare än förut och undviker suddighet. Om du upplever ryckningar vid ett värde på 100, SÄNK TEXTURE_BANDWIDTH_MULT= från 100 till 80. Man kan säga att över 100 kan man höja och sänka med jämna 50 tal, under 100 kan man använda 20 som värdeändring.

DIN FRAME LÅSNING MÅSTE REDUCERAS ANNARS KOMMER DETTA INTE ATT FUNKA.

För x800 – x1600 och likvärdiga Nvidia kort, lås din frame på 22 FPS 

Japp, du läste rätt… 22 (du kan kanske öka till 24 efter den är färdigtweaked)


För x850xt och likvärdiga Nvidia, lås den på 25 FPS 

För x1800 och likvärdiga Nvidia kort, lås den på 28 FPS 

För x1900 och 7900GT – GTX, lås den på 30 FPS

Vet du inte vad du ska välja, sätt den på 22 FPS

Ändringar är i rött

[PANELS]
IMAGE_QUALITY=1

UNITS_OF_MEASURE=0
QUICKTIPS=0
PANEL_MASKING=1
PANEL_STRETCHING=1

[OldModules]
fssound.dll=1
SOARRec.dll=1

[Weather]
WindshieldPrecipitationEffects=1
MinGustTime=10
MaxGustTime=500
MinGustRampSpeed=1
MaxGustRampSpeed=200
MinVarTime=5
MaxVarTime=50
MinVarRampSpeed=10
MaxVarRampSpeed=75
TurbulenceScale=1.000000
DefaultVisibility=0
DynWx_MedianDewPointSpread=10.000000
DynWx_ProbCloudFormForMedianDewPoint=0.000500
DynWx_MaxDewPointSpread=50.000000
DynWx_ProbCloudFormForMaxDewPoint=0.000125
DynWx_ProbCloudFormForMinDewPoint=0.100000
DynWx_DryTempLapsePer1000Meters=9.000000
DynWx_ProbCloudFormForDryTempLapse=0.000500
DynWx_MoistTempLapsePer1000Meters=3.300000
DynWx_ProbCloudFormForMoistTempLapse=0.040000
DynWx_MaxProbCloudChangePerMinute=0.040000
DynWx_MultiplierForDynamicWeatherLevelMild=0.50000 0
DynWx_MultiplierForDynamicWeatherLevelNormal=1.000 000
DynWx_MultiplierForDynamicWeatherLevelHigh=3.00000 0
DynWx_MultiplierForDynamicWeatherLevelExtreme=10.0 00000
DynWx_TempChangePercentageForOvercastClouds=0.7500 00
DynWx_TempChangePercentageForMinDewPoint=0.700000
DynWx_MaxTempChangePerMinute=0.060000
WeatherServerAddress=fs2k.zone.com
WeatherServerPort=80
WeatherGraphDataInDialog=0
DynamicWeather=3
LOADWEATHER=1
MAX_UNLIMITED_VIS=36210 // Ändra från 96560. Somliga väljer att sätta den till 48280.
CLOUD_DRAW_DISTANCE=4
3D_CLOUD_PERCENT=100
DETAILED_CLOUDS=1
CLOUD_COVERAGE_DENSITY=7
DownloadWindsAloft=1
DisableTurbulence=0
CloudsImpostorRingRadius=64000.000000

[INTERNATIONAL]
ASLAT=3
ASLON=0
MEASURE=0

[MISC]
COM_RATE=7
LOG_TIME=0
FOREIGN_TRANSLATOR=0
LOG_FILE=

[STARTUP]
DEMO=0
LOADSIM=1
LOADWINDOW=1
SHOW_OPENING_SCREEN=1   ( sätter man 0 här hoppas simmen över steget med menyn där man väljer flygplats och plan i början)
STARTUP_DEMO=

[GRAPHICS]
FULL_SCREEN=0
PERFORMANCE_MODE=0
DEF_PERF_MODE=6
TEXT_SCROLL=1
AUTO_LOD=0
DETAIL_TEXTURE=1
WATER_EFFECTS=2
TERRAIN_USE_VECTOR_MAP=1
TERRAIN_USE_VECTOR_OBJECTS=1
EFFECTS_QUALITY=2
GROUND_SHADOWS=1
SMOOTH_VIEW=1
IMAGE_SMOOTHING=1
COCKPIT_HIGH_LOD=1
AIRCRAFT_SHADOWS=1
LANDING_LIGHTS=1
IMAGE_QUALITY=0
TEXTURE_BLDG=1
TEXTURE_GND=1
TEXTURE_WATER=1
AIRCRAFT_TEXTURE=2
SEE_SELF=1
TEXTURE_QUALITY=3
LOD_TARGET_FPS=17
NUM_LIGHTS=6
//TEXTURE_MAX_LOAD=512   ( //=stänger av funktionen, det kan stå 1024 eller något annat här, men det spelar ingen roll. Den ska bara stängas av)

[REALISM]
INDASPD=0
PFactor=0.540000
Torque=0.540000
GyroEffect=0.540000
CrashTolerance=0.540000
General=0.540000
UnlimitedFuel=False
TrueAirspeed=False
AutoCoord=False
RealMixture=False
StressDamage=False
GEffect=False
ManualLights=False
GyroDrift=False
CrashWithDyn=False
CrashDetection=1


[CONTROLS]
KBDAIL=64
KBDELEV=64
KBDRUD=64
PAN_RATE=900    ( det här är hastigheten på vridningen när man tittar runt i VC vyn, prova dig fram med jämna hundratal )

[USERINTERFACE]
MAP_ORIENTATION=2
PAUSE_ON_LOST_FOCUS=0
PROMPT_ON_EXIT=1
SelectFlightLevel=0
SelectFlightTitle=191
PageID=8
OpenATCOnCreate=0
SITUATION=C:\

[SOUND]
SOUND=1
SOUND_FADER1=0.500000
SOUND_FADER2=0.100000
SOUND_FADER3=0.300000
SOUND_FADER4=0.800000
SOUND_FADER5=0.500000
SOUND_FADER6=0.800000
SOUND_QUALITY=2

[DISPLAY.Device.NVIDIA GeForce 6200.0]
Mode=1280x1024x32
TriLinear=1
AntiAlias=1


[DISPLAY]
UPPER_FRAMERATE_LIMIT=25          ( det här värdet skall vara enl. tidigare info om grafikkort och FPS låsning, 25 är vad jag använder )
TEXTURE_BANDWIDTH_MULT=100    ( 400 är maxvärde, de flesta tycker man ska nöja sig med 100. Prova er fram i jämna 50-tal )


TextureMaxLoad =10                         ( Den här raden måste ni skriva dit själva, 3 är orginalvärde, 10 är max )


RUNWAY_LIGHTS_SURFACE_SCALAR=0.7         ( detta är frivilligt, det ändrar bara utseendet på banljusen. Inte FPS )
RUNWAY_LIGHTS_VASI_SCALAR=0.7                ( detta är frivilligt, det ändrar bara på utseendet på VASI inflygningsljusen )
RUNWAY_LIGHTS_APPROACH_SCALAR=1.0
RUNWAY_LIGHTS_STROBE_SCALAR=1.0

[TERRAIN]
TERRAIN_ERROR_FACTOR=100.000000
TERRAIN_MIN_DEM_AREA=10.000000
TERRAIN_MAX_DEM_AREA=100.000000
TERRAIN_MAX_VERTEX_LEVEL=20  (20 för 38m mesh, 21 för 20m mesh)
TERRAIN_TEXTURE_SIZE_EXP=8
TERRAIN_AUTOGEN_DENSITY=2
TERRAIN_USE_GRADIENT_MAP=1
TERRAIN_EXTENDED_TEXTURES=1
TERRAIN_DEFAULT_RADIUS=3.500000
TERRAIN_EXTENDED_RADIUS=4.000000
TERRAIN_EXTENDED_LEVELS=232            ( japp, det ska bara vara 232 )

[SCENERY]
IMAGE_COMPLEXITY=4
DYNAMIC_SCENERY=1
DYN_SCN_DENSITY=4
DAWN_DUSK_SMOOTHING=1
SUNGLARE=0
LENSFLARE=0

[AIRtoCONTAINER]
SIM1=Cessna Skylane 182R RG
SIM2=Learjet 45
SIM3=Schweizer 2-32 Sailplane
SIM4=Sopwith Camel
SIM5=Extra 300S
SIM6=Boeing 737-400

[APL]
CACHE_WAV_FILES=1

[TrafficManager]
TrafficDensity=100
IFROnly=0
EnableAirline=1
EnableGeneralAviation=1

[AContain]
ShowLabels=1
ShowUserLabel=0
ShowLabelManufacturer=1
ShowLabelModel=1
ShowLabelTailNumber=0
ShowLabelDistance=1
ShowLabelAltitude=1
ShowLabelAirline=0
ShowLabelAirlineAndFlightNumber=0
ShowLabelFlightPlan=0
ShowLabelContainerId=0
ShowLabelAirspeed=0
ShowLabelHeading=0
LabelDelay=1000
LabelColor=FFFF0000

[SLEW]
MaxLateralRate=40000.000000
MaxVerticalRate=1000.000000
MaxPitchRate=360.000000
MaxBankRate=360.000000
MaxHeadingRate=360.000000

[VirtualCopilot]
VirtualCopilotActive=1

[MAIN]
Maximized=1
Location=316,230,964,756
HideMenuNormal=0
HideMenuFullscreen=1

[MULTIPLAYER]
ALWAYS_SHOW_INITIAL_DIALOG=1
SESSION_NAME=FWInn (HOME-E30E924510)
PLAYER_NAME=VH-PJC
GUARANTEED_MESSAGES=0
MAX_PLAYERS=2
MAX_OBSERVERS=0
TICKS_PER_SYNC=90
PACKETS_PER_SEC=4
COLLISION_SECS=2
FOLLOWING_MULTIPLIER=5
ALLOW_PLANE_MODEL_SEND=0
ALLOW_PLANE_MODEL_RECEIVE=0
ALLOW_TEXTURE_SEND=0
ALLOW_TEXTURE_RECEIVE=0
MAX_SEGMENT_SIZE=100
MAX_SEGMENTS_PER_SEC=1
CONNECTION_TYPE=0
PROTOCOL_SELECTION=0
ALLOW_DESCRIPTIVE_SEND=1
ALLOW_DESCRIPTIVE_RECEIVE=1
AUTOPILOT_LOCK=0
DISTANCE_DISPLAY=0
ADF_TRACK=0
ALLOW_NAME_TAG_DISPLAY=1
CLIENT_CONNECT_USE_CUSTOM_PORT=0
CLIENT_CONNECT_PORT=23456
CLIENT_HOST_USE_CUSTOM_PORT=0
CLIENT_HOST_PORT=23456
HOST_CONNECT_USE_CUSTOM_PORT=0
HOST_CONNECT_PORT=23456

[SIM]
SYSCLOCK=1

[ATC]
AutoOpenAirTrafficWindow=0
UsePilotVoice=1
ShowATCText=1
PilotVoice=1

[FACILITIES]
COUNTRY=Sweden
STATE=
CITY=Norrkoping
GTL_BUTTON=6225


[FrameCallNoWarn]
grommit=1
SG_Flying_pig=1[KEYBOARD_MAIN]
SELECT_1=49,8
SELECT_2=50,8
SELECT_3=51,8
SELECT_4=52,8
MINUS=189,8
PLUS=187,8
ZOOM_1X=8,8
SOUND_TOGGLE=81,8
ENGINE=69,8
SIM_RATE=82,8
XPNDR=84,8
SLEW_TOGGLE=89,8
EGT=85,8
SMOKE_TOGGLE=73,8
STROBES_TOGGLE=79,8
PAUSE_TOGGLE=80,8
ATC=192,8
ADF=65,8
VIEW_MODE=83,8
HEADING_GYRO_SET=68,8
DME=70,8
GEAR_TOGGLE=71,8
ANTI_ICE_TOGGLE=72,8
JET_STARTER=74,8
JOYSTICK_CALIBRATE=75,10
ALL_LIGHTS_TOGGLE=76,8
SITUATION_SAVE=186,8
VIEW_WINDOW_TO_FRONT=222,8
AP_MASTER=90,8
FREQUENCY_SWAP=88,8
COM_RADIO=67,8
VOR_OBS=86,8
BAROMETRIC=66,8
NAV_RADIO=78,8
MAGNETO=77,8
BRAKES=190,8
SPOILERS_TOGGLE=191,8
SITUATION_RESET=186,10
FLAPS_UP=116,8
THROTTLE_FULL=115,8
THROTTLE_INCR_SMALL=114,8
THROTTLE_DECR=113,8
FLAPS_DOWN=119,8
THROTTLE_CUT=112,8
VIEW=111,8
ELEV_TRIM_DN=36,9
ELEV_DOWN=38,9
INCREASE_THROTTLE=33,9
AILERONS_LEFT=37,9
CENTER_AILER_RUDDER=12,9
AILERONS_RIGHT=39,9
ELEV_TRIM_UP=35,9
ELEV_UP=40,9
DECREASE_THROTTLE=34,9
VIEW_FORWARD=38,8
VIEW_FORWARD_RIGHT=33,8
VIEW_RIGHT=39,8
VIEW_REAR_RIGHT=34,8
VIEW_REAR=40,8
VIEW_REAR_LEFT=35,8
VIEW_LEFT=37,8
VIEW_FORWARD_LEFT=36,8
VIEW_DOWN=12,8
RUDDER_LEFT=45,9
RUDDER_RIGHT=135,8
BRAKES_LEFT=122,8
BRAKES_RIGHT=123,8
AP_ATT_HOLD=84,10
AP_LOC_HOLD=79,10
AP_APR_HOLD=65,10
AP_HDG_HOLD=72,10
AP_ALT_HOLD=90,10
AP_WING_LEVELER=86,10
AP_BC_HOLD=66,10
AP_NAV1_HOLD=78,10
EXIT=67,10
ABORT=3,10
READOUTS_FLIGHT=90,9
PANEL_TOGGLE=219,9
VIEW_MODE_REV=83,9
PANEL_LIGHTS_TOGGLE=76,9
LANDING_LIGHTS_TOGGLE=76,10
PARKING_BRAKES=190,10
MINUS_SHIFT=189,9
PLUS_SHIFT=187,9
FLAPS_INCR=118,8
FLAPS_DECR=117,8
PROP_PITCH_LO=115,10
PROP_PITCH_INCR_SMALL=114,10
PROP_PITCH_DECR=113,10
PROP_PITCH_HI=112,10
MIXTURE_RICH=115,11
MIXTURE_INCR_SMALL=114,11
MIXTURE_DECR=113,11
MIXTURE_LEAN=112,11
SCRIPT_EVENT_1=219,10
SCRIPT_EVENT_2=221,10
YAW_DAMPER_TOGGLE=68,10
CENTER_NT361_CHECK=57,11
CLOSE_VIEW=144,9
NEW_VIEW=219,8
NEW_MAP=144,8
NEXT_VIEW=9,10
PREV_VIEW=9,11
VIEW_TYPE=83,10
VIEW_TYPE_REV=83,11
RADIO_VOR1_IDENT_TOGGLE=49,10
RADIO_VOR2_IDENT_TOGGLE=50,10
RADIO_DME1_IDENT_TOGGLE=52,10
RADIO_ADF_IDENT_TOGGLE=53,10
GEAR_PUMP=71,10
SPOILERS_ARM_TOGGLE=191,9
PITOT_HEAT_TOGGLE=72,9
AP_AIRSPEED_HOLD=82,10
AUTO_THROTTLE_ARM=82,9
AUTO_THROTTLE_TO_GA=71,11
LANDING_LIGHT_UP=38,11
LANDING_LIGHT_DOWN=40,11
LANDING_LIGHT_LEFT=37,11
LANDING_LIGHT_RIGHT=39,11
LANDING_LIGHT_HOME=12,11
PAN_RESET=46,9
KNEEBOARD_VIEW=121,8
MP_PLAYER_CYCLE=84,11
MP_PLAYER_SNAP=70,11
MP_GO_OBSERVER=79,11
MP_CHAT=221,11
MP_ACTIVATE_CHAT=13,8
PANEL_1=49,9
PANEL_2=50,9
PANEL_3=51,9
PANEL_4=52,9
PANEL_5=53,9
PANEL_6=54,9
PANEL_7=55,9
PANEL_8=56,9
PANEL_9=57,9
AP_MACH_HOLD=77,10
VIEW_FORWARD_UP=38,42
VIEW_FORWARD_RIGHT_UP=33,42
VIEW_REAR_RIGHT_UP=34,42
VIEW_REAR_UP=40,42
VIEW_REAR_LEFT_UP=35,42
VIEW_FORWARD_LEFT_UP=36,42
VIEW_UP=12,42
INVOKE_HELP=191,10
TOGGLE_AIRCRAFT_LABELS=76,11
ENGINE_AUTO_START=69,10
INC_COWL_FLAPS=86,11
DEC_COWL_FLAPS=67,11
USER_INTERRUPT=27,8
AILERON_TRIM_LEFT=37,10
AILERON_TRIM_RIGHT=39,10
RUDDER_TRIM_LEFT=45,10
RUDDER_TRIM_RIGHT=135,10
TOGGLE_FLIGHT_DIRECTOR=70,10
TOGGLE_AFTERBURNER=115,9
TOGGLE_MASTER_BATTERY_ALTERNATOR=77,9
TOGGLE_AIRCRAFT_EXIT=69,9
TOGGLE_TAIL_HOOK_HANDLE=70,9
RELEASE_DROP_TANK_ALL=220,8
PANEL_HUD_TOGGLE=87,8
SNAP_TO_PANEL=45,41
MARKER_SOUND_TOGGLE=51,10
TOGGLE_WATER_RUDDER=87,9
TOGGLE_PUSHBACK=80,9
KEY_CHASE_VIEW_NEXT=87,10
KEY_CHASE_VIEW_PREV=87,11
HEADING_BUG_SELECT=72,11
ALTITUDE_BUG_SELECT=90,11
CHASE_VIEW_TOGGLE=81,10
EYEPOINT_UP=13,9
EYEPOINT_DOWN=8,9
EYEPOINT_RIGHT=13,11
EYEPOINT_LEFT=8,11
EYEPOINT_FORWARD=8,10
EYEPOINT_BACK=13,10
EYEPOINT_RESET=32,8
AIRSPEED_BUG_SELECT=82,11
TOGGLE_TAILWHEEL_LOCK=71,9
ROTOR_BRAKE=66,9
ROTOR_CLUTCH_SWITCH_TOGGLE=190,9
ROTOR_GOV_SWITCH_TOGGLE=188,9
VIRTUAL_COPILOT_TOGGLE=88,11
VIRTUAL_COPILOT_ACTION=88,10

[KEYBOARD_SLEW]
SLEW_TOGGLE=89,8
SLEW_ALTIT_UP_FAST=115,8
SLEW_ALTIT_UP_SLOW=114,8
SLEW_ALTIT_FREEZE=113,8
SLEW_ALTIT_DN_FAST=112,8
SLEW_ALTIT_PLUS=81,8
SLEW_ALTIT_MINUS=65,8
SLEW_PITCH_DN_FAST=119,8
SLEW_PITCH_DN_SLOW=118,8
SLEW_PITCH_FREEZE=117,8
SLEW_PITCH_UP_FAST=116,8
SLEW_PITCH_PLUS=57,8
SLEW_PITCH_MINUS=48,8
READOUTS_SLEW=90,9
SLEW_BANK_MINUS=36,8
SLEW_AHEAD_PLUS=38,8
SLEW_BANK_PLUS=33,8
SLEW_LEFT=37,8
SLEW_FREEZE=12,8
SLEW_RIGHT=39,8
SLEW_HEADING_MINUS=35,8
SLEW_AHEAD_MINUS=40,8
SLEW_HEADING_PLUS=34,8
SLEW_RESET=32,8
TOGGLE_AIRCRAFT_LABELS=76,11
EYEPOINT_UP=13,9
EYEPOINT_DOWN=8,9
EYEPOINT_RIGHT=13,11
EYEPOINT_LEFT=8,11
EYEPOINT_FORWARD=8,10
EYEPOINT_BACK=13,10

_______________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Copyright RB Design.se © 2006