HEM ¦ NYHETER¦ KOMMANDE ¦ DOWNLOAD ¦ PROJEKT ¦ KONTAKT ¦ BILDER

 

ÄR DU REDO

INFÖR

FLYGSÄSONGEN?

 

 

 

FLYGLAGAR

(klicka på texten ovan)

Här kan du söka alla gällande och kommande föreskrifter och allmänna råd. Du kan söka gamla BCL och nya LFS

 

_______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

________________________________________________

 

Här kan du rosta av dig inför årets flygsäsong.

 

*Kommer du ihåg vad som gäller för flygning med passagerare?

*Hur mycket extra flygbränsle ska man ha med sig?

*När ska en ATS färdplan senast lämnas in?

________________________________________________

 

PPL PROV

En riktigt bra avrostning är att gå igenom dessa PPL prov. Hur mycket minns du av flygteorin? Det är ju varje pilots skyldighet att hålla sig ajour med flygteorin så med andra ord, detta ska du kunna enligt LFV. Mycket bra övningsprov.

Lycka till !!!

Transportstyrelsens bilagor till PPL prov

(Bilagor som krävs för att göra "luftisprov" och träningsprov)

 

Flygningens Grundprinciper 1

 

Flygningens Grundprinciper 2

 

Flygoperativa Procedurer 1

 

Flygoperativa Procedurer 2

 

Flygoperativa Procedurer 3

 

Luftfartssystemet 1

 

Luftfartyg Generellt 1

 

Luftfartyg Generellt 2

 

Människan i luften 1

 

Människan i luften 2

 

Meteorologi 1

 

Meteorologi 2

 

Navigation 1

 

Prestanda och färdplanering 1 

 

 

________________________________________________

 

Transportstyrelsens "prov-prov" Prestanda och Färdplanering

 

"prov-prov 1"

 

"prov-prov 2"

 

"facit prov 1"

 

"facit prov 2"

 

________________________________________________

 

LinköpingsFlygklubb

 

Navlathund     119kb   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright RB Design.se © 2007